NIEDOZYWIENIE@UMP.EDU.PL TEL: +48 61 854 78 40
PORADNIA ŻYWIENIA
  • Polski
  • Deutsch
  • English
LECZENIE ŻYWIENIOWE W NASZEJ PORADNI

Suplementacja diety

Jednym z podstawowych elementów terapii żywieniowej jest żywienie doustne, które stanowi najbardziej fizjologiczną i preferowaną drogę podaży. W przypadku występowania nietolerancji pokarmów pochodzenia naturalnego, należy rozważyć zastosowanie diet przemysłowych w postaci doustnych suplementów pokarmowych, o kompletnym składzie i zwiększonej wartości odżywczej, bądź mogących stanowić jedynie dodatek do codziennej diety chorego, wzbogacając ją o określone składniki pokarmowe.

Rodzaj diety doustnej ustalamy na podstawie obecnego stanu pacjenta, jego zapotrzebowania i tolerancji, dostosowując skład w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu obciążała organizm chorego.

Żywienie doustne ściśle stosowane wg zaleceń oraz indywidualnego planu żywienia, często stanowi uzupełnienie prowadzonego przez nas leczenia żywieniowego pozajelitowego, skutecznie wspomagając procesy regeneracji i adaptacji jelit, czy np. odbudowy flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

Również chorzy żywieni dojelitowo przez wytworzone sztuczne dostępy do przewodu pokarmowego, w miarę możliwości, jeśli nie ma przeciwwskazań, mogą utrzymać lub stopniowo rozszerzać podaż doustną.

Żywienie dojelitowe

Leczenie żywieniowe dojelitowe (enteralne) stosuje się w przypadku dysfagii, kiedy niemożliwa lub znacznie utrudniona jest podaż doustna. W żywieniu enteralnym wykorzystuje się podaż kompletnych mieszanin odżywczych przemysłowo przygotowywane o zbilansowanym składzie i łatwo przyswajalnej formie. Warunkiem zastosowania tej metody jest wytworzenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego, poprzez:

– założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego lub nosowo-jelitowego,

– wytworzenie przezskórnej endoskopowej gastrostomii,

– wytworzenie mikrojejunostomii odżywczej.

Metody podaży:

– bolus (podawanie żywienia „porcjami” przy użyciu strzykawek w odstępach czasowych)

– wlew ciągły grawitacyjnym z zastosowaniem specjalnego zestawu do podaży diety lub przy użyciu pompy perystaltycznej

Żywienie dojelitowe dzieci

W naszej Poradni pomagamy dzieciom, które z różnych przyczyn nie są w stanie przyjmować doustnie odpowiedniej diety zarówno pod względem ilości jak i jakości. Odpowiednie odżywienie dziecka wpływa nie tylko na prawidłowy przyrost masy ciała oraz wzrostu, ale warunkuje rozwój wszystkich narządów wewnętrznych, także mózgu, zabezpiecza przed niedokrwistością, wpływa na odporność dziecka.

Obecnie opiekujemy się ponad 60 dziećmi wymagającymi żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Są to głównie młodzi pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym, rdzeniowym zanikiem mięśni, zespołami wad wrodzonych, zaburzeniami metabolicznymi. Część pacjentów pozostaje pod naszą opieką tylko czasowo, np. do czasu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego poprawiającego kondycję dziecka lub przywracającego możliwość karmienia drogą doustną, pozostali wymagają naszej opieki przewlekle.

Poradnia działa przy ul. Przybyszewskiego, przyjęcia nowych pacjentów odbywają się w piątki w godzinach 9.00-13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie. Wymagane jest skierowanie do Poradni wystawione przez Lekarza Rodzinnego, lekarza specjalistę lub oddział szpitalny.

Żywienie pozajelitowe

Leczenie żywieniowe pozajelitowe (parenteralne) wskazane jest u chorych, u których niewystarczające lub niemożliwe jest odżywianie drogą przewodu pokarmowego. Stosowane więc w przypadkach ostrej lub przewlekłej niewydolności przewodu pokarmowego, tzn. w stanach chorobowych takich jak:

– zespół krótkiego jelita,

– powikłania leczenia chirurgicznego,

– zespoły pourazowe jamy brzusznej,

– przetoki jelitowe,

– choroba popromienna,

– nieswoiste choroby zapalne jelit,

– mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego,

– enteropatia w chorobie nowotworowej,

– celiakia,

– autoimmunologiczna eteropatia,

– jako leczenie wspomagające podczas chemio- oraz radioterapii.

W żywieniu pozajelitowym wykorzystujemy mieszaniny odżywcze przygotowane w aptece szpitalnej zgodnie z indywidualną receptą lub worki żywieniowe przygotowane przemysłowo.

Leczenie żywieniowe pozajelitowe prowadzone jest drogą naczyń żylnych głównych. Przed podjęciem leczenia konieczne jest założenie długoterminowego dostępu naczynioweg0 – zwykle przez nas stosowany cewnik Broviac. W celu podaży mieszaniny odżywczej można również wykorzystać podskórny port naczyniowy stosowany w leczeniu onkologicznym do podawania chemioterapii.

KONTAKT

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Budynek R (parter)

Tel: +48 61 854 78 40
e-mail: niedozywienie@ump.edu.pl 

Godzina przyjęcia ustalana jest po kontakcie telefonicznym.

DOJAZD