NIEDOZYWIENIE@UMP.EDU.PL TEL: +48 61 854 78 40
PORADNIA ŻYWIENIA
  • Polski
  • Deutsch
  • English
OŚRODEK LECZENIA NIEWYDOLNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO

PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU
POZNAŃ
POLSPEN
Patronat
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA
POZAJELITWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU
POLSPEN
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU POZNAŃ
KILKA SŁÓW WSTĘPU

ŻYWIENIE KLINICZNE

Nasze działania w zakresie żywienia klinicznego obejmują żywienie enteralne (dojelitowe) oraz parenteralne (pozajelitowe), pamiętając o utrzymaniu, jeśli jest to tylko możliwe,  nawet w niewielkim stopniu podaży doustnej. Postępowanie to ma na celu poprawę stanu odżywienia chorych, u których funkcja przewodu pokarmowego w pewnym stopniu i z różnych przyczyn została upośledzona, uniemożliwiając tym samym pełne zaspokojenie potrzeb organizmu w zakresie żywienia wyłącznie drogą doustną.
Leczenie żywieniowe w naszej Poradni prowadzimy w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

 

NASZA PORADNIA

Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych została utworzona w 2009 roku m.in. przez dr Konrada Matysiaka, funkcjonuje przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Zakres działalności Poradni obejmuje leczenie żywieniowe chorych    w domu, na terenie północno-zachodniej Polski. Obecnie pod opieką mamy 285 chorych, w tym 210 żywionych jest enteralnie (dojelitowo), z czego 65 pacjentów stanowią dzieci, natomiast wśród 75 osób prowadzimy leczenie żywieniowe parenteralne (pozajelitowe).

 

KONTAKT

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Budynek R (parter)

Tel: +48 61 854 78 40
e-mail: niedozywienie@ump.edu.pl 

Godzina przyjęcia ustalana jest po kontakcie telefonicznym.

DOJAZD