OŚRODEK LECZENIA NIEWYDOLNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU POZNAŃ
NIEDOZYWIENIE@UMP.EDU.PL TEL: +48 61 854 78 40
PORADNIA ŻYWIENIA
  • Polski
  • Deutsch
  • English
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII

Bezpośrednio z funkcjonowaniem Poradni Żywienia związany jest Oddział Gastroenterologii, gdzie kwalifikujemy, szkolimy i przygotowujemy chorych do leczenia żywieniowego zarówno dojelitowego jak i pozajelitowego w warunkach domowych.

Działalność diagnostyczno-terapeutyczna Oddziału obejmuje pełen zakres chorób przewodu pokarmowego. Do naszych głównych zadań należy leczenie chorych niedożywionych. Jesteśmy wyspecjalizowani w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności przewodu pokarmowego. W skład wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego Oddziału wchodzą specjaliści poszczególnych dziedzin: gastroenterologii i chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz dietetyki klinicznej.

W ramach Oddziału funkcjonuje Pracownia Endoskopowa, której zakres działalności obejmuje diagnostykę górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie zabiegów takich jak:

  • sklerotyzacja i gumkowanie żylaków przełyku,
  • protezowanie przełyku,
  • poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego,
  • wytwarzanie stałych dostępów do przewodu pokarmowego: gastrostomia odżywcza (wszelkimi technikami) oraz endoskopowa mikrojejunostomia odżywcza.

Na oddziale wykonujemy również biopsje wątroby.

Na terenie oddziału prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu żywienia klinicznego dla studentów Wydziału Lekarskiego I, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

SPECJALIŚCI ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGII

Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Konrad Matysiak
Specjalista chirurg-gastroenterolog

Kierownik Oddziału Gastroenterologii

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM w Poznaniu.

Od 2009r. prowadzi Poradnię Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych.

Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN);

Autor publikacji z zakresu żywienia klinicznego dojelitowego i pozajelitowego, chirurgii, gastroenterologii.

lek. med. Elwira Suchodolska-Stangierska
Specjalista chorób wewnętrznych-gastroenterolog

Zastępca Kierownika Oddziału

W latach 2008-2015 kierowała Oddziałem Gastroenterologii, wówczas należącego do 111 Szpitala Wojskowego.

lek. med. Ryszard Chłodnicki
Specjalista chorób wewnętrznych-gastroenterolog

Starszy asystent

Wieloletnie doświadczenie pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznej diagnostyki endoskopowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

lek. med. Mikołaj Krzyżanowski
Specjalista chorób wewnętrznych; w tracie specjalizacji z gastroenterologii

Starszy asystent

Doktorant Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Członek towarzystw naukowych: Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Autor publikacji oraz doniesień zjazdowych z zakresu gastroenterologii

lek. med. Magdalena Szewczuk
Specjalista chorób wewnętrznych

Starszy asystent

Zajmuje się leczeniem pacjentów z zakresu gastroenterologii

Przeprowadza zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

lek. med. Witold Fritzkowski
W trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Młodszy asystent

Zajmuje się leczeniem pacjentów z zakresu gastroenterologii oraz leczeniem żywieniowym dojelitowym i pozajelitowym

Przeprowadza zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Koordynuje współpracą z blokiem operacyjnym,

Asystuje przy zabiegach zakładania PEG i cewników Broviac.

mgr Barbara Kuczyńska
Koordynator Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych

Dietetyk kliniczny

Doktorant w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

Odbyła liczne krajowe i zagraniczne kursy z zakresu żywienia klinicznego oraz leczenia niewydolności przewodu pokarmowego.

Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN);

Autor publikacji oraz doniesień zjazdowych z zakresu żywienia klinicznego; żywienia okołooperacyjnego w chirurgii gastroenterologicznej; chirurgii bariatrycznej.

Zespół pielęgniarek Oddziału zajmuje się m.in. przygotowaniem pacjentów do leczenia żywieniowego zarówno dojelitowego i pozajelitowego prowadzonego w warunkach domowych

mgr Arleta Kaczmarek
Pielęgniarka Oddziałowa
Jolanta Świerkowska
Pielęgniarka dyplomowana
Beata Sierczyńska
Pielęgniarka dyplomowana
mgr Elżbieta Blusiewicz

Oddział Gastroenterologii

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

 

Telefony kontaktowe:

Pielęgniarka Oddziałowa: +48 61 854 7838

Dyżurka pielęgniarek: +48 61 854 7839

Gabinet lekarski: +48 61 854 7840

Gabinet lekarski: +48 61 854 7841

Gabinet endoskopowy: +48 61 854 7842

KONTAKT

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Budynek R (parter)

Tel: +48 61 854 78 40
e-mail: niedozywienie@ump.edu.pl 

Godzina przyjęcia ustalana jest po kontakcie telefonicznym.

DOJAZD