OŚRODEK LECZENIA NIEWYDOLNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU POZNAŃ
NIEDOZYWIENIE@UMP.EDU.PL TEL: +48 61 854 78 40
PORADNIA ŻYWIENIA
  • Polski
  • Deutsch
  • English
OŚRODEK LECZENIA NEWYDOLNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU
POZNAŃ
PORADNIA ŻYWIENIA

Kwalifikacja pacjenta do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego w warunkach domowych ma na celu, na podstawie oceny stanu odżywienia i analizy ogólnego stanu zdrowia pacjenta, zaplanowanie indywidualnej terapii w oparciu o drogę podaży optymalną dla potrzeb chorego.


 

Wskazania:

- niezamierzona znaczna utrata masy ciała w ostatnim czasie;

- zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów (niewystarczająca dla potrzeb organizmu chorego podaż doustna);

- występujące przewlekle biegunki, wymioty;

- zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i metaboliczne związane z obecnym stanem klinicznym chorego;

- znaczne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, osłabienie;

 

W momencie kwalifikacji do leczenia żywieniowego:

- Lekarz przedstawia plan leczenia, dokładnie wyjaśniając jego zasady.

- Jeśli jest konieczne, lekarz kieruje pacjenta na oddział szpitalny, celem założenia dostępu dojelitowego lub naczyniowego i przygotowania poprzez odpowiednie przeszkolenie (pacjenta i/lub opiekuna) do prowadzenia leczenia w warunkach domowych.

- Pacjent i/lub opiekun wyraża świadomą zgodę, w pełni rozumiejąc wszelkie informacje i zasady przekazane przez lekarza dotyczące planowanej interwencji żywieniowej oraz ograniczeń i obowiązków z nią związanych.

 

Dokumenty wymagane przy pierwszej wizycie w Poradni:

- skierowanie do Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych;

- karty informacyjne z pobytów szpitalnych oraz wyniki badań świadczące o przebiegu dotychczasowego leczenia i stanu klinicznego chorego;
KONTAKT

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Budynek R (parter)

Tel: +48 61 854 78 40
e-mail: niedozywienie@ump.edu.pl 

Godzina przyjęcia ustalana jest po kontakcie telefonicznym.

DOJAZD