OŚRODEK LECZENIA NIEWYDOLNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU POZNAŃ
NIEDOZYWIENIE@UMP.EDU.PL TEL: +48 61 854 78 40
PORADNIA ŻYWIENIA
  • Polski
  • Deutsch
  • English
OŚRODEK LECZENIA NEWYDOLNOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU
POZNAŃ
POLSPEN
Patronat
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA
POZAJELITWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU
POLSPEN
PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO I METABOLIZMU POZNAŃ
KILKA SŁÓW WSTĘPU

ŻYWIENIE KLINICZNE

Nasze działania w zakresie żywienia klinicznego obejmują żywienie enteralne (dojelitowe) oraz parenteralne (pozajelitowe), pamiętając o utrzymaniu, jeśli jest to tylko możliwe,  nawet w niewielkim stopniu podaży doustnej. Postępowanie to ma na celu poprawę stanu odżywienia chorych, u których funkcja przewodu pokarmowego w pewnym stopniu i z różnych przyczyn, została upośledzona, uniemożliwiając tym samym pełne zaspokojenie potrzeb organizmu w zakresie żywienia wyłącznie drogą doustną.
Leczenie żywieniowe w naszej poradni prowadzimy w oparciu o obecnie obowiązujące wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).

Język angielski…………..

KONTAKT

Poradnia Chirurgii Ogólnej, Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Budynek R (parter)

Tel: +48 61 854 78 40
e-mail: niedozywienie@ump.edu.pl 

Godzina przyjęcia ustalana jest po kontakcie telefonicznym.

DOJAZD